Thông tin về cồn

Uống cồn 90 độ có sao không?

Nhắc đến cồn hầu hết mọi người đều nhớ tới công dụng kháng khuẩn và sát trùng của nó. Tuy nhiên một vài người không

Thanh Ngô Phát

Dịch Vụ Vận Chuyển Chất Lỏng, Cung Cấp Cồn Y Tế, Cồn Công Nghiệp,...

Dịch Vụ Khác