Previous slide
Next slide

Sản Phẩm Cồn

Chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các loại Cồn chất lượng đạt chuẩn GMP TCDĐ VN 5, QCVN6-3:2010/BYT, ISO 9001.

Dịch Vụ Vận Chuyển

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng, chuyển trọ, dịch vụ taxi tải giá rẻ tại Tp. Hồ Chí Minh.

Dịch Vụ Xây Dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, xây dựng dự án, khu dân cư và nhận san lấp mặt bằng.

Sản Phẩm Cồn

Hình Ảnh Kho Hàng & Vận Chuyển