Thông tin về cồn

Cồn thực phẩm chất lượng

Phương châm kinh doanh của công ty TNHH Thanh Ngô Phát luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, song song với dịch vụ chu đáo,

Cồn y tế

    1.Cồn y tế là gì ? Cồn dược dụng hay gọi cách khác là cồn y tế : Là cồn đươc sử dụng

Cồn Công Nghiệp

  1.Cồn công nghiệp là gì ? Cồn có tên hóa học là Etanol,  là một hợp chất hữu cơ, nằm trong dãy đồng đẳng

Thanh Ngô Phát

Dịch Vụ Vận Chuyển Chất Lỏng, Cung Cấp Cồn Y Tế, Cồn Công Nghiệp,...

Dịch Vụ Khác