Lưu trữ Cồn thực phẩm 98% - Công ty TNHH Thanh Ngô Phát